Nazwa / Typ formacji

Bank Pekao SA / Podwójny szczyt (2022-02-10)

Zakres docelowy po wybiciu dołem z formacji podwójnego szczytu został osiągnięty 21 lutego 2022. W momencie wybicia nasze algorytmy obliczyły szanse na spadek do 123,50 na .

REKLAMA