Nazwa / Typ formacji

Bank Pekao SA / Szczyt głowy i ramion (formacja głowy i ramion) (2022-02-17)

Formacja RGR została wypełniona 22 lutego 2022. W dniu wybicia nasze algorytmy obliczyły prawdopodobieństwo spadku do 116,91 na .

REKLAMA