Nazwa / Typ formacji

Bank Pekao SA / Trzy zwyżkujące dołki (2022-02-23)

Cena docelowa po wybiciu dołem z formacji trzech zwyżkujących dołków została osiągnięta 4 marca 2022. W dniu wybicia nasze algorytmy obliczyły prawdopodobieństwo spadku do 95,29 na ok. .

REKLAMA