Nazwa / Typ formacji

Bank Pekao SA / Podwójny szczyt (2022-02-03)

Formacja podwójnego szczytu została wypełniona 24 lutego 2022. W momencie wybicia nasze algorytmy obliczyły prawdopodobieństwo spadku do 113,30 na .

REKLAMA