Nazwa / Typ formacji

Bank Pekao SA / Szybki wzrost (2022-03-17)

Podczas sesji 12 maja 2022 doszło do wybicia w dół z formacji szybkiego wzrostu, przy wolumenie obrotów w porównaniu do średniej z 30 poprzednich sesji.
Na podstawie statystyk historycznych, obliczyliśmy szanse na spadek do 62,99 na ok. .

REKLAMA