Nazwa / Typ formacji

Bank Pekao SA / Podwójne dno (2022-06-14)

W trakcie sesji 4 lipca 2022 formacja podwójnego dna została zanegowana. Wielkość wolumenu średnią z 30 poprzednich sesji.
Zgodnie z naszym modelem statystycznym, ATmatix wyznaczył prawdopodobieństwo osiągnięcia ceny 53,12 na ok. .

REKLAMA