Nazwa / Typ formacji

Bank Pekao SA / Podwójne dno (2022-06-24)

Cena docelowa po wybiciu z formacji podwójnego dna została osiągnięta 26 lipca 2022. W dniu, w którym zaszło wybicie, nasze algorytmy obliczyły szanse na spadek do 71,23 na .

REKLAMA