Nazwa / Typ formacji

Bank Pekao SA / Podwójne dno (2022-07-28)

5 sierpnia 2022 formacja podwójnego dna została zanegowana wybiciem w dół, przy wolumenie w porównaniu do średniej z 30 sesji poprzedzających wybicie.
Zgodnie z naszymi statystykami, obliczyliśmy prawdopodobieństwo osiągnięcia ceny 56,34 na ok. .

REKLAMA