Nazwa / Typ formacji

Bank Pekao SA / Rozszerzająca się (odwrócona) formacja trójkątna (2022-08-25)

Target po wybiciu z formacji odwróconego trójkąta został osiągnięty 3 października 2022. W momencie wybicia nasze algorytmy obliczyły prawdopodobieństwo spadku do 59,22 na ok. .

REKLAMA