Nazwa / Typ formacji

Bank Pekao SA / Podwójne dno (2022-08-25)

Zakres docelowy po wybiciu w górę z formacji podwójnego dna został osiągnięty 10 listopada 2022. W momencie wybicia nasze algorytmy obliczyły szanse na osiągnięcie ceny 82,92 na ok. .

REKLAMA