Nazwa / Typ formacji

Bank Pekao SA / Linia trendu spadkowego (2022-08-04)

Podczas sesji 9 sierpnia 2022 linia trendu spadkowego została przebita. Wielkość wolumenu obrotów średnią z 30 poprzednich sesji.

REKLAMA