Nazwa / Typ formacji

Bank Pekao SA / Podwójne dno (2022-08-08)

Zakres docelowy po wybiciu z formacji podwójnego dna został osiągnięty 5 września 2022. W momencie wybicia oszacowaliśmy prawdopodobieństwo spadku do 60,76 na ok. .

REKLAMA