Nazwa / Typ formacji

Bank Pekao SA / Podwójny szczyt (2022-11-28)

Cena docelowa po wybiciu z formacji podwójnego szczytu została osiągnięta 12 stycznia 2023. W dniu, w którym doszło do wybicia, obliczyliśmy prawdopodobieństwo osiągnięcia ceny 102,13 na ok. .

REKLAMA