Nazwa / Typ formacji

Bank Pekao SA / Klin zwyżkujący (2022-12-14)

Target po wybiciu z formacji zwyżkującego klina został osiągnięty 4 stycznia 2023. W momencie wybicia ATmatix oszacował szanse na wzrost do 92,15 na ok. .

REKLAMA