Nazwa / Typ formacji

Bank Pekao SA / Rozszerzająca się (odwrócona) formacja trójkątna (2022-12-14)

Formacja odwróconego trójkąta została wypełniona 4 stycznia 2023. W dniu, w którym zaszło wybicie, obliczyliśmy prawdopodobieństwo wzrostu do 91,95 na .

REKLAMA