Nazwa / Typ formacji

Bank Pekao SA / Podwójny szczyt (2022-12-23)

Poziom docelowy po wybiciu górą z formacji podwójnego szczytu został osiągnięty 16 stycznia 2023. W momencie wybicia nasze algorytmy obliczyły prawdopodobieństwo osiągnięcia ceny 102,69 na ok. .

REKLAMA