Nazwa / Typ formacji

Bank Pekao SA / Podwójne dno (2023-03-06)

Target po wybiciu z formacji podwójnego dna został osiągnięty 16 marca 2023. W dniu, w którym doszło do wybicia, nasze algorytmy obliczyły szanse na osiągnięcie ceny 78,17 na ok. .

REKLAMA