Nazwa / Typ formacji

Bank Pekao SA / Podwójny szczyt (2023-05-15)

Target po wybiciu w górę z formacji podwójnego szczytu został osiągnięty 19 lipca 2023. W dniu wybicia nasze algorytmy obliczyły szanse na wzrost do 114,91 na ok. .

REKLAMA