Nazwa / Typ formacji

Bank Pekao SA / Podwójny szczyt (2023-05-15)

19 maja 2023 formacja podwójnego szczytu została zanegowana wybiciem w górę. Wielkość wolumenu obrotów była w porównaniu do średniej z 30 sesji poprzedzających to wybicie.
Na podstawie zachowania tego typu formacji w przeszłości, oszacowaliśmy prawdopodobieństwo wzrostu do 114,91 na .

REKLAMA