Nazwa / Typ formacji

Bank Pekao SA / Rozszerzający się klin zniżkujący (2023-07-07)

Formacja rozszerzającego się zniżkującego klina została wypełniona 18 lipca 2023. W momencie wybicia nasze algorytmy obliczyły szanse na osiągnięcie ceny 113,99 na ok. .

REKLAMA