Nazwa / Typ formacji

Bank Pekao SA / Linia trendu wzrostowego (2023-07-07)

17 sierpnia 2023 doszło do przebicia wzrostowej linii trendu, przy wolumenie obrotów w porównaniu do średniej z 30 sesji poprzedzających wybicie.

REKLAMA