Nazwa / Typ formacji

Bank Pekao SA / Szczyt głowy i ramion (formacja głowy i ramion) (2023-09-01)

Target po wybiciu górą z formacji RGR został osiągnięty 5 grudnia 2023. W dniu wybicia oszacowaliśmy prawdopodobieństwo wzrostu do 149,45 na ok. .

REKLAMA