Nazwa / Typ formacji

Bank Pekao SA / Podwójne dno (2023-09-04)

Podczas sesji 6 września 2023 formacja podwójnego dna została zanegowana wybiciem w dół, przy obrotach średnią z 30 sesji poprzedzających to wybicie.
Zgodnie z naszymi statystykami, oszacowaliśmy prawdopodobieństwo spadku do 93,12 na ok. .

REKLAMA