Nazwa / Typ formacji

Bank Pekao SA / Linia trendu spadkowego (2023-10-02)

Podczas sesji 5 października 2023 linia trendu spadkowego została przebita, przy wolumenie obrotów w porównaniu do średniej z 30 sesji poprzedzających wybicie.

REKLAMA