Nazwa / Typ formacji

Bank Pekao SA / Podwójne dno (2023-10-05)

Target po wybiciu z formacji podwójnego dna został osiągnięty 16 października 2023. W momencie wybicia ATmatix wyznaczył szanse na wzrost do 113,70 na ok. .

REKLAMA