Nazwa / Typ formacji

Bank Pekao SA / Linia trendu wzrostowego (2023-12-08)

Podczas sesji 15 grudnia 2023 linia trendu wzrostowego została przebita. Wielkość wolumenu obrotów średnią z 30 sesji poprzedzających wybicie.

REKLAMA