Nazwa / Typ formacji

Bank Pekao SA / Podwójny szczyt (2024-01-10)

Poziom docelowy po wybiciu z formacji podwójnego szczytu został osiągnięty 22 lutego 2024. W momencie wybicia oszacowaliśmy szanse na wzrost do 174,54 na ok. .

REKLAMA