Nazwa / Typ formacji

Bank Pekao SA / Szczyt głowy i ramion (formacja głowy i ramion) (2024-01-29)

31 stycznia 2024 formacja RGR została zanegowana wybiciem w górę, przy obrotach średniej z 30 poprzednich sesji.
Zgodnie z naszym modelem statystycznym, ATmatix oszacował prawdopodobieństwo wzrostu do 177,84 na .

REKLAMA