Nazwa / Typ formacji

Bank Pekao SA / Rozszerzający się klin zwyżkujący (2024-04-17)

Zakres docelowy po wybiciu dołem z formacji rozszerzającego się zwyżkującego klina został osiągnięty 17 maja 2024. W dniu wybicia nasze algorytmy obliczyły szanse na spadek do 162,60 na .

REKLAMA