Nazwa / Typ formacji

Bank Pekao SA / Linia trendu wzrostowego (2024-04-17)

W trakcie sesji 23 kwietnia 2024 linia trendu wzrostowego została przebita, przy obrotach średnią z 30 poprzednich sesji.

REKLAMA