Nazwa / Typ formacji

Bank Pekao SA / Podwójny szczyt (2024-04-03)

Podczas sesji 4 kwietnia 2024 formacja podwójnego szczytu została zanegowana wybiciem w górę, przy wolumenie obrotów średniej z 30 sesji poprzedzających to wybicie.
Zgodnie z naszym modelem statystycznym, algorytmy ATmatix obliczyły prawdopodobieństwo osiągnięcia ceny 219,40 na .

REKLAMA