Nazwa / Typ formacji

Bank Pekao SA / Podwójne dno (2024-06-05)

24 czerwca 2024 formacja podwójnego dna została potwierdzona wybiciem w górę. Wielkość wolumenu obrotów osiągnęła wartość średniej z 30 sesji poprzedzających wybicie.
Zgodnie z naszym modelem statystycznym, ATmatix oszacował szanse na wzrost do 174,40 na ok. .

REKLAMA