Nazwa / Typ formacji

Bank Pekao SA / Dno głowy i ramion (odwrócona formacja głowy i ramion) (2024-07-08)

REKLAMA