Nazwa / Typ formacji

Pepco Group NV / Rozszerzający się klin zniżkujący (2021-09-24)

Target po wybiciu z formacji rozszerzającego się zniżkującego klina został osiągnięty 24 lutego 2022. W momencie wybicia oszacowaliśmy prawdopodobieństwo spadku do 37,25 na .

REKLAMA