Nazwa / Typ formacji

Pepco Group NV / Rozszerzająca się (odwrócona) formacja zniżkująca (2021-11-29)

Target po wybiciu w dół z formacji rozszerzającego się trójkąta zniżkującego został osiągnięty 14 stycznia 2022. W momencie wybicia nasze algorytmy obliczyły szanse na spadek do 42,05 na ok. .

REKLAMA