Nazwa / Typ formacji

Pepco Group NV / Kanał zniżkujący (2021-12-02)

Target po wybiciu górą z formacji zniżkującego kanału został osiągnięty 9 grudnia 2021. W momencie wybicia oszacowaliśmy prawdopodobieństwo osiągnięcia ceny 50,02 na ok. .

REKLAMA