Nazwa / Typ formacji

Pepco Group NV / Podwójne dno (2022-02-15)

Poziom docelowy po wybiciu w górę z formacji podwójnego dna został osiągnięty 21 marca 2022. W momencie wybicia oszacowaliśmy szanse na wzrost do 47,20 na ok. .

REKLAMA