Nazwa / Typ formacji

Pepco Group NV / Rozszerzający się klin zniżkujący (2022-05-18)

Target po wybiciu dołem z formacji rozszerzającego się zniżkującego klina został osiągnięty 13 czerwca 2022. W momencie wybicia nasze algorytmy obliczyły szanse na spadek do 35,24 na ok. .

REKLAMA