Nazwa / Typ formacji

Pepco Group NV / Podwójne dno (2022-06-23)

Target po wybiciu dołem z formacji podwójnego dna został osiągnięty 30 września 2022. W momencie wybicia nasze algorytmy obliczyły szanse na spadek do 30,14 na .

REKLAMA