Nazwa / Typ formacji

Pepco Group NV / Linia trendu spadkowego (2022-06-29)

Podczas sesji 1 sierpnia 2022 doszło do przebicia spadkowej linii trendu, przy wolumenie obrotów w porównaniu do średniej z 30 sesji poprzedzających to wybicie.

REKLAMA