Nazwa / Typ formacji

Pepco Group NV / Klin zniżkujący (2022-06-03)

Zakres docelowy po wybiciu w dół z formacji zniżkującego klina został osiągnięty 29 września 2022. W momencie wybicia oszacowaliśmy prawdopodobieństwo spadku do 30,64 na .

REKLAMA