Nazwa / Typ formacji

Pepco Group NV / Klin zniżkujący (2022-06-03)

10 czerwca 2022 zaszło wybicie w dół z formacji zniżkującego klina. Wielkość wolumenu była w stosunku do średniej z 30 poprzednich sesji.
Na podstawie statystyk historycznych, oszacowaliśmy prawdopodobieństwo spadku do 33,95 na ok. .

REKLAMA