Nazwa / Typ formacji

Pepco Group NV / Podwójne dno (2022-06-03)

W trakcie sesji 9 czerwca 2022 formacja podwójnego dna została zanegowana wybiciem w dół, przy wolumenie obrotów w porównaniu do średniej z 30 poprzednich sesji.
Na podstawie statystyk historycznych, algorytmy ATmatix obliczyły szanse na spadek do 32,00 na ok. .

REKLAMA