Nazwa / Typ formacji

Pepco Group NV / Klin zniżkujący (2022-09-22)

Cena docelowa po wybiciu z formacji zniżkującego klina została osiągnięta 3 października 2022. W momencie wybicia oszacowaliśmy prawdopodobieństwo spadku do 28,63 na .

REKLAMA