Nazwa / Typ formacji

Pepco Group NV / Podwójne dno (2022-09-27)

W trakcie sesji 15 listopada 2022 formacja podwójnego dna została potwierdzona wybiciem w górę, przy obrotach średnią z 30 sesji poprzedzających to wybicie.
Na podstawie zachowania tego typu formacji w przeszłości, ATmatix oszacował szanse na wzrost do 46,02 na ok. .

REKLAMA