Nazwa / Typ formacji

Pepco Group NV / Podwójne dno (2022-09-27)

Poziom docelowy po wybiciu dołem z formacji podwójnego dna został osiągnięty 3 października 2022. W momencie wybicia nasze algorytmy obliczyły szanse na spadek do 28,64 na ok. .

REKLAMA