Nazwa / Typ formacji

Pepco Group NV / Dno głowy i ramion (odwrócona formacja głowy i ramion) (2022-09-06)

REKLAMA