Nazwa / Typ formacji

Pepco Group NV / Linia trendu spadkowego (2022-10-26)

Podczas sesji 28 października 2022 doszło do przebicia spadkowej linii trendu, przy wolumenie obrotów w porównaniu do średniej z 30 sesji poprzedzających to wybicie.

REKLAMA