Nazwa / Typ formacji

Pepco Group NV / Trzy zwyżkujące dołki (2022-11-11)

W trakcie sesji 14 listopada 2022 doszło do wybicia w górę z formacji trzech zwyżkujących dołków, przy wolumenie obrotów średnią z 30 poprzednich sesji.
Zgodnie z naszym modelem statystycznym, oszacowaliśmy prawdopodobieństwo wzrostu do 43,15 na ok. .

REKLAMA