Nazwa / Typ formacji

Pepco Group NV / Linia trendu wzrostowego (2023-03-03)

W trakcie sesji 9 marca 2023 doszło do przebicia wzrostowej linii trendu, przy wolumenie w porównaniu do średniej z 30 poprzednich sesji.

REKLAMA