Nazwa / Typ formacji

Pepco Group NV / Szczyt głowy i ramion (formacja głowy i ramion) (2023-03-31)

REKLAMA